Molecular Structure and Packing of Platinum(II) Complexes with S-donor Ligands in the Solid State An X-ray Crystallographic Study

Christian Hansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular Structure and Packing of Platinum(II) Complexes with S-donor Ligands in the Solid State An X-ray Crystallographic Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi