Molecular structure of maltoside surfactants controls micelle formation and rheological behavior

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular structure of maltoside surfactants controls micelle formation and rheological behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar