Molecular structure of maltoside surfactants controls micelle formation and rheological behavior

Johan Larsson, Adrian Sanchez-Fernandez, Anna E. Leung, Ralf Schweins, Baohu Wu, Tommy Nylander, Stefan Ulvenlund, Marie Wahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Molecular structure of maltoside surfactants controls micelle formation and rheological behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar