Molecular structure of maltoside surfactants controls micelle formation and rheological behavior

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat