Molecular subtyping of serous ovarian tumors reveals multiple connections to intrinsic breast cancer subtypes.

Jenny-Maria Jönsson, Ida Johansson, Mev Dominguez, Siker Kimbung, Mats Jönsson, Jesper Hansen Bonde, Päivi Kannisto, Anna Måsbäck, Susanne Malander, Mef Nilbert, Ingrid Hedenfalk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

200 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Transcriptional profiling of epithelial ovarian cancer has revealed molecular subtypes correlating to biological and clinical features. We aimed to determine gene expression differences between malignant, benign and borderline serous ovarian tumors, and investigate similarities with the well-established intrinsic molecular subtypes of breast cancer.
Originalspråkengelska
Artikelnummere107643
TidskriftPLoS ONE
Volym9
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecular subtyping of serous ovarian tumors reveals multiple connections to intrinsic breast cancer subtypes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här