Molecularly imprinted micro- and nano-particles by precipitation polymerization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Molecularly imprinted micro- and nano-particles can be conveniently prepd. using pptn. polymn. method. By controlling the initial reaction compn., the resulting polymer particles may be obtained as uniform beads that display favorable binding characteristics. Incorporation of a novel reporter element resulted in an imprinted scintillation polymer that displayed an enhanced signaling
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)97-102
TidskriftMaterials Research Society Symposia Proceedings
Volym787
NummerSymposium G
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecularly imprinted micro- and nano-particles by precipitation polymerization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här