Molecularly imprinted nanoreactors for regioselective huisgen 1,3-dipolar cycloaddition reaction

Huiqi Zhang, Theeraphon Piacham, M Drew, M Patek, Klaus Mosbach, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4178-4179
TidskriftJournal of the American Chemical Society
Volym128
Nummer13
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här