Molecularly Imprinted Polymer Beads

Lei Ye, Ecevit Yilmaz

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

No abstract available.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationMolecularly imprinted materials : science and technology
RedaktörerYan M, Ramström O
FörlagMarcel Dekker
ISBN (tryckt)0824753534
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecularly Imprinted Polymer Beads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här