Molecularly Imprinted Polymer Nanocarriers for Sustained Release of Erythromycin.

Henrik Kempe, Anna Parareda Pujolràs, Maria Kempe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To develop and evaluate molecularly imprinted nanocarriers for sustained release of erythromycin in physiological buffer media.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)375-388
TidskriftPharmaceutical Research
Volym32
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Molecularly Imprinted Polymer Nanocarriers for Sustained Release of Erythromycin.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här