MONIKA FLUDERNIK, NICOLE FALKENHAYNER und JULIA STEINER (Hrsgg.), Faktuales und fiktionales Erzählen. Interdisziplinäre Perspektiven (= Faktuales und fiktionales Erzählen. Schriftenreihe des Graduiertenkollegs 1767; Bd. 1), Würzburg (Ergon) 2015, 293 S.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråktyska
Sidor (från-till)102-107
TidskriftSprachkunst
VolymXLVI
Nummer1. Halbband
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
Faktuales und fiktionales Erzählen. Interdisziplinäre Perspektiven (by MONIKA FLUDERNIK, NICOLE FALKENHAYNER und JULIA STEINER (eds)).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturstudier

Citera det här