Monitoring Nanostructure Dynamics and Polymerization in Glycerol Plasticized Wheat Gliadin and Glutenin Films: Relation to Mechanical Properties

Ramune Kuktaite, William R. Newson, Faiza Rasheed, Tomás S. Plivelic, Mikael S. Hedenqvist, Mikael Gällstedt, Eva Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monitoring Nanostructure Dynamics and Polymerization in Glycerol Plasticized Wheat Gliadin and Glutenin Films: Relation to Mechanical Properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar