Monitoring of vitamin K-dependent proteins in perioperative and critical care patients

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

159 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Kander, Thomas, handledare
  • Schött, Ulf, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 juni 11
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-075-1
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-06-11
Time: 09:00
Place: IPV:s arbetsavdelning, Entrégatan 7, hisshall B, plan 6, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64242729403
External reviewer(s):
Name: Jeppson, Anders
Title: professor
Affiliation: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fria nyckelord

  • vitamin K, VKDP, surgery, critical illness, coagulation, PIVKA-II, dp-ucMGP

Citera det här