Monobutyrin and monovalerin affect brain short-chain fatty acid profiles and tight-junction protein expression in apoe-knockout rats fed high-fat diets

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monobutyrin and monovalerin affect brain short-chain fatty acid profiles and tight-junction protein expression in apoe-knockout rats fed high-fat diets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap