Monochromatic phototherapy in elderly patients: A new way of treating chronic pressure ulcers?

Ove Dehlin, Sölve Elmståhl, F Gottrup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monochromatic phototherapy in elderly patients: A new way of treating chronic pressure ulcers?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap