Monopsony power and wages: Evidence from the introduction of serfdom in Denmark

Kathryn Gary, Peter Sandholt Jensen, Mats Olsson, Cristina Victoria Radu, Battista Severgnini, Paul Sharp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monopsony power and wages: Evidence from the introduction of serfdom in Denmark”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi