Monosynaptic retrograde tracing of neurons expressing the G-protein coupled receptor Gpr151 in the mouse brain

Jonas Broms, Matilda Grahm, Lea Haugegaard, Thomas Blom, Konstantinos Meletis, Anders Tingström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat