Monosynaptic Tracing using Modified Rabies Virus Reveals Early and Extensive Circuit Integration of Human Embryonic Stem Cell-Derived Neurons.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

51 Citeringar (SciVal)
307 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Monosynaptic Tracing using Modified Rabies Virus Reveals Early and Extensive Circuit Integration of Human Embryonic Stem Cell-Derived Neurons.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar