Morcellation and risk of malignancy in presumed ovarian fibromas/fibrothecomas

Wouter Froyman, Chiara Landolfo, Frédéric Amant, Thierry Van den Bosch, Ignace Vergote, An Coosemans, Antonia Testa, Lil Valentin, Tom Bourne, Ben Van Calster, Dirk Timmerman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)273-4
Antal sidor2
TidskriftThe Lancet Oncology
Volym17
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2016 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här