More power to the people: Electricity adoption, technological change and social conflict

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”More power to the people: Electricity adoption, technological change and social conflict”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi