More Power to the People: Electriciy Adoption, Technological Change and Labour Conflict

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”More Power to the People: Electriciy Adoption, Technological Change and Labour Conflict”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora