More pronounced salt dependence and higher reactivity for platination of the hairpin r(CGCGUUGUUCGCG) compared with d(CGCGTTGTTCGCG)

Margareta Hägerlöf, Pal Papsai, Christine S. Chow, Sofi Elmroth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”More pronounced salt dependence and higher reactivity for platination of the hairpin r(CGCGUUGUUCGCG) compared with d(CGCGTTGTTCGCG)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap