Morphologic variation, taphonomy and biostratigraphic range of the agnostoid Lotagnostus (Cambrian: Furongian) from Sweden

Loren E. Babcock, Per Ahlberg, Shanchi Peng, Fredrik Terfelt, Mats Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här