Morphological modeling of long-term inlet channel evolution with an application to the Mundaú Lagoon inlet, Brazil

Almir Nunes, Magnus Larson, Carlos Ruberto Fragoso

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Morphological modeling of long-term inlet channel evolution with an application to the Mundaú Lagoon inlet, Brazil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi