Morphological variation in Scandinavian populations of the diploid-tetraploid species pair Anthericum ramosum and Anthericum liliago (Anthericaceae)

Gabrielle Rosquist, Honor C Prentice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

190 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Morphological variation in Scandinavian populations of the diploid-tetraploid species pair Anthericum ramosum and Anthericum liliago (Anthericaceae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap