Mortality in ankylosing spondylitis: results from a nationwide population-based study.

Sofia Exarchou, Elisabeth Lie, Ulf Lindström, Johan Askling, Helena Forsblad-d'Elia, Carl Turesson, Lars Erik Kristensen, Lennart Th Jacobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Information on mortality in ankylosing spondylitis (AS) is scarce. Our study therefore aimed to assess: (1) mortality in AS versus the general population, and (2) predictors of death in the AS population.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1466-1472
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym75
Nummer8
Tidigt onlinedatum2015 sep. 2
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Mortality in ankylosing spondylitis: results from a nationwide population-based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här