Mot koldioxidsnåla godstransporter-tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till 2050: Tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till 2050

Henrik Påhlsson, Fredrik Eng Larsson, Maisam Abbasi, Lars-Olof Olander, Sten Wandel, Lena Smidfelt-Rosqvist, Karl-Johan Lundquist, Lena Hiselius, Petra Stelling

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Det är både tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett CO 2-snålt samhälle2050. Men för att nå en sådan målsättning måste ett antal utmaningar och hinder övervinnas, vilketkan kräva både politisk styrning och institutionell förändring.Denna rapport fokuserar specifikt på samspelet mellan utvecklingen av godstransporter, logistik ochCO 2-utsläpp. Godstransporterna, som styrs och kontrolleras av varuägande företag och aktörer påtransportmarknaden, står för 10-16 % av Sveriges totala CO 2-utsläpp. Trenden för CO 2-utsläpp frångodstransporter är dessutom ökande. Enligt prognoser gjorda på traditionell basis förväntasgodstransporterna fortsätta stiga i takt med BNP så att de blir dubbelt så omfattande 2050. En sådanutveckling står i stark kontrast till de klimatpolitiska mål som Sverige och EU fastslagit som kräverdramatiska minskningar av utsläppen. Den svenska målsättningen för 2030 innebär att CO 2-utsläppenska minska till 20 % av nivån 1990. Det svenska slutmålet för år 2050 innebär nästan en fullständigreduktion av utsläpp av växthusgaser, ett mål som ser svårnått ut med utgångspunkt i prognoserna.
Originalspråksvenska
FörlagTrafikverket
Antal sidor76
Volym2013:120
ISBN (elektroniskt)9789174675115
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Transportteknik och logistik
  • Kulturgeografi

Citera det här