Motor Imagery to Facilitate Sensorimotor Re-Learning (MOTIFS) after traumatic knee injury: study protocol for an adaptive randomized controlled trial

Niklas Cederström, Simon Granér, Gustav Nilsson, Rickard Dahan, Eva Ageberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Aktiva

Sökresultat