Mountain-derived versus shelf-based glaciations on the western Taymyr Peninsula, Siberia

Christian Hjort, Svend Funder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mountain-derived versus shelf-based glaciations on the western Taymyr Peninsula, Siberia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar