Movement of agricultural products in the Scandinavian Iron Age during the first millennium AD: 87Sr/86Sr values of archaeological crops and animals in southern Sweden

Mikael Larsson, Ola Magnell, Amy Styring, Per Lagerås, Jane Evans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Movement of agricultural products in the Scandinavian Iron Age during the first millennium AD: 87Sr/86Sr values of archaeological crops and animals in southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap