Movement patterns of green turtles in Brazilian coastal waters described by satellite tracking and flipper tagging

BJ Godley, EHSM Lima, Susanne Åkesson, AC Broderick, F Glen, MH Godfrey, P Luschi, GC Hays

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

75 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Movement patterns of green turtles in Brazilian coastal waters described by satellite tracking and flipper tagging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap