Moving target PF4 directs HIT responses

John W. Semple, Rick Kapur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

In this issue of Blood, Dai et al demonstrate a dynamic interchange of cell surface-bound platelet factor 4 (PF4) among hematopoietic and vascular cells that may limit the thrombocytopenia and promote prothrombotic processes in heparin-induced thrombocytopenia (HIT).

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)678-679
Antal sidor2
TidskriftBlood
Volym132
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Moving target PF4 directs HIT responses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här