MRI-based Methods for Quantification of Fat and Fatty Acid Composition. Validation and Applications.

Lena Trinh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

174 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MRI-based Methods for Quantification of Fat and Fatty Acid Composition. Validation and Applications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi