MRI-based Methods for Quantification of Fat and Fatty Acid Composition. Validation and Applications.

Lena Trinh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

156 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat