MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

352 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi