MRTFA overexpression promotes conversion of human coronary artery smooth muscle cells into lipid-laden foam cells

Azra Alajbegovic, Johan Holmberg, Fatima Daoud, Catarina Rippe, Gabriella Kalliokoski, Mari Ekman, Sébastien Daudi, Sigurdur Ragnarsson, Karl Swärd, Sebastian Albinsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”MRTFA overexpression promotes conversion of human coronary artery smooth muscle cells into lipid-laden foam cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap