Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) for Integrated Water Resources Management (IWRM) in the Lake Poopo Basin, Bolivia

Andres Calizaya, Oliver Meixner, Lars Bengtsson, Ronny Berndtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

78 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) for Integrated Water Resources Management (IWRM) in the Lake Poopo Basin, Bolivia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap