Multi-Echelon Inventory Control - A Normal Demand Model for Implementation in Practice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3331-3347
TidskriftInternational Journal of Production Research
Volym52
Utgåva11
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Citera det här