Multi-Echelon Inventory Control with Consideration of Emissions and Service Differentiation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi-Echelon Inventory Control with Consideration of Emissions and Service Differentiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap