Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe-North Sea region

Lars Bärring, Krzysztof Fortuniak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

51 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi-indices analysis of southern Scandinavian storminess 1780-2005 and links to interdecadal variations in the NW Europe-North Sea region”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap