Multi-locus sequence analysis (MLSA) of clinical "CandidatusNeoehrlichia mikurensis" strains from Europe.

Anna Grankvist, Edward R B Moore, Liselott Svensson Stadler, Sona Pekova, Christian Bogdan, Walter Geißdörfer, Jenny Grip-Lindén, Kenny Brandström, Jan Marsal, Kristofer Andréasson, Catharina Lewerin, Christina Welinder-Olsson, Christine Wennerås

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi-locus sequence analysis (MLSA) of clinical "CandidatusNeoehrlichia mikurensis" strains from Europe.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap