Multi-radionuclide digital autoradiography of the intra-aortic atherosclerotic plaques using a monoclonal antibody targeting oxidized low-density lipoprotein.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

133 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multi-radionuclide digital autoradiography of the intra-aortic atherosclerotic plaques using a monoclonal antibody targeting oxidized low-density lipoprotein.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap