Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): Results from an independent replication

Pia Kyhle Westermark, Kjell Hansson, Martin Bergström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

53 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): Results from an independent replication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap