Multifractal analysis of multiple ergodic averages

Aihua Fan, Jörg Schmeling, Meng Wu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multifractal analysis of multiple ergodic averages”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics