Multilayer based soft-x-ray polarimeter at MAX IV Laboratory.

Walan Grizolli, Joakim Laksman, Franz Hennies, Brian Norsk Jensen, Ralf Nyholm, Rami Sankari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multilayer based soft-x-ray polarimeter at MAX IV Laboratory.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi