Multilevel analysis of systolic blood pressure and ACE gene I/D polymorphism in 438 Swedish families - a public health perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multilevel analysis of systolic blood pressure and ACE gene I/D polymorphism in 438 Swedish families - a public health perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap