Multilevel analytical approaches in social epidemiology: measures of health variation compared with traditional measures of association.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

421 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)550-552
TidskriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volym57
Nummer8
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här