Multimeric fusion single-chain variable fragments as potential novel high-capacity ligands

Laila I. Sakhnini, Anja K. Pedersen, Maria B. Dainiak, Leif Bülow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multimeric fusion single-chain variable fragments as potential novel high-capacity ligands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar