Multimodal Assessment of Vascular and Ventricular Function in Children and Adults With Bicuspid Aortic Valve Disease

Constance G. Weismann, Sara Ljungberg, Anna Åkesson, J. Hlebowicz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multimodal Assessment of Vascular and Ventricular Function in Children and Adults With Bicuspid Aortic Valve Disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap