Multimodal maritime plus: some European perspectives on law and policy

Proshanto K. Mukherjee, Olena Bokareva

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)221-242
TidskriftThe Journal of International Maritime law
Volym16
Nummer3
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här