Multinuclear Complex Formation between Ca(II) and Gluconate Ions in Hyperalkaline Solutions

Attila Pallagi, Eva G. Bajnoczi, Sophie Canton, Trudy Bolin, Gabor Peintler, Bence Kutus, Zoltan Kele, Istvan Palinko, Pal Sipos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Multinuclear Complex Formation between Ca(II) and Gluconate Ions in Hyperalkaline Solutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar